Odjel za pedagogiju

Obavijesti

Poslijediplomski doktorski studij pedagogije ''Kvaliteta u odgoju i obrazovanju''

Poslijediplomski doktorski studij pedagogije ''Kvaliteta u odgoju i obrazovanju''

U akademskoj godini 2014./2015. počet će realizacija poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije "Kvaliteta u odgoju i obrazovanju". Odluka je donesena na sjednici Senata Sveučilišta u Zadru 24. rujna 2014. Natječaj za prijavu kandidata bit će oglašen koncem studenoga 2014. u Narodnim novinama, dnevnom tisku (Jutarnji list, Slobodna Dalmacija) i na web stranici Sveučilišta.
Pročitaj više
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije ''Kvaliteta u odgoju i obrazovanju''
First1213141516171921