Odjel za pedagogiju

Znanstveno-stručni simpozij ,,Škola danas, škola sutra"

 

ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ „ŠKOLA DANAS, ŠKOLA SUTRA“

Kakva je budućnost škola kao odgojno-obrazovnih ustanova – što se u školama mijenja i što je danas uistinu kvalitetna škola, jesu li učitelji i nastavnici doista „duša“ škole i jesu li one više obrazovne nego odgojne ustanove, neka su od pitanja na koje je odgovore ponudio znanstveno-stručni simpozij „Škola danas, škola sutra“, koji je na Sveučilištu u Zadru održan 11. ožujka 2022. u okviru HKO projekta „Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora“. Simpozij je okupio znanstvenike iz Hrvatske, Italije, SAD-a i Velike Britanije, ali i odgojno-obrazovne djelatnike, studente i učenike koji su se kroz plenarna predavanja i tri sesije iz prve ruke mogli upoznati sa suvremenim dostignućima u ovoj problematici.

Voditeljica projekta „Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora“, rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican sudionike je pozdravila i kao članica UNESCO-ovog povjerenstva RH uime svih članova Povjerenstva pri Ministarstvu kulture. Istaknula je kako je još uvijek u svijetu puno onih koji su lišeni odgoja i obrazovanja, poučavanja i učenja.

- Ne mogu ne spomenuti djecu Ukrajine kojima se djetinjstvo pretvorilo u životnu dramu, kao i njihovim obiteljima, zbog onih koji su imuni na etiku dijaloga i ljudskog sporazumijevanja.  Zato su danas počasni gosti i sudionici simpozija učenici 4.a razreda zadarske osnovne škole Šime Budinića s projektnom porukom da nam je dobrobit djece na profesionalnom i osobnom, društvenom i građanskom pijedestalu. Iako smo projektom stiješnjeni u kompetencijski dijapazon, pedagogija izlazi iz tog uskog okvira s porukom da kompetencije idu s vrijednostima. Vratimo se ljudskom dostojanstvu, prihvatimo pedagošku istinu da čovjek treba strahovati samo od ljudi kojima su istina i laž iste boje i onih kojima je smjelost iznad sposobnosti, istaknula je rektorica Vican.

Nakon uvodne riječi i predstavljanja moderatorice doc. dr. sc. Marije Buterin Mičić, plenarna izlaganja održali su dr. sc. Carmelo Dotolo, dr. John Gratto, Julie Winyard, dr. sc. Ivana Batarelo Kokić i dr. sc. Slavica Čolak.

Dr. sc. Carmelo Dotolo, redoviti profesor teologije religija na Papinskom sveučilištu Urbaniana te gostujući profesor na Papinskom sveučilištu Gregoriana i na Sveučilištu u Zadru, održao je predavanje pod naslovom „Kriza obrazovanja“ (La crisi dell'educazione). Živimo u vrijeme kulturne tranzicije i krize ljudske paradigme. Međutim, život, svijet, društvo i čovjek predstavljaju otvorene sustave koji ne toleriraju monodimenzionalne doktrine, koje su često odgovorne za ideološki pojednostavljena teorijska, etička, kulturološka iščitavanja. Polazeći od navedenog, uloga škole kao odgojnog i društvenog aktera ogleda se u sposobnosti poticanja pedagoškog i vrijednosnog istraživanja, polazeći od dvije referentne točke - poučavanja ljudskog postojanja te vizije društva i kulture kao projekta života, istaknuo je dr. Dotolo.

Dr. John Gratto, izvanredni profesor na School of Education, College of Liberal Arts and Human Sciences, Virginia Tech održao je izlaganje „Obrazovanje globalnih građana za 21. stoljeće“ (Educating Global Citizens for the 21th Century), u kojemu je razmotrio važnost globalnog građanstva te ulogu škole u njegovom razvoju. Korištenjem učinkovitih strategija poučavanja na lokalnoj razini, nastavnici mogu pridonijeti odgoju i obrazovanju genarcija koje brinu o pitanjima od globalne važnosti te koji sudjeluju u rješavanju društvenih, političkih, gospodarskih i ekoloških izazova, istaknuo je dr. Gratto. Kao pozitivan primjer iz Virginije naveo je obvezu srednjoškolaca da do završetka školovanja odrade 10 sati dobrotovornog rada. Uputio je zadarske učenike da posvoje neki park ili dio obale te se brinu o njegovoj čistoći.

Treća plenarna izlagačica bila je Julie Winyard, obrazovna savjetnica, umirovljena inspektorica Njezina Visočanstva te djelatna inspektorica Ofsteda (UK). U izlaganju pod nazivom „Što čini kvalitetu u školama?“ (What Makes Quality in Schools?) razmotreni su različiti aspekti kvalitete na razini škole kao odgojno-obrazovne ustanove – vođenja, kurikuluma, stavova i ponašanja te osobnog razvoja. Suradničko i brižno vođenje, kurikulum koji polazi od posebitosti zajednice u kojoj škola djeluje, osobni razvoj koji omogućuje pozitivne učinke i izvan institucionalnih okvira, etičnost u ophođenju, uvažavanje pojedinaca i njihovih potreba istaknute su kao neke od ključnih odlika kvalitetne škole.

Dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, redovita profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu održala je izlaganje „Profesionalizacija nastavničke struke“. Istaknula je kako profesionalizacija zanimanja nastavnika podrazumijeva da se stručne odluke i djelovanje u skladu s relevantnim znanjima i vještinama, vezuju uz dobru izobrazbu i stalnu suradnju s kolegama i drugim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa. Utjecaji na sam proces profesionalizacije nastavničke struke su raznoliki i odvijaju  se na različitim obrazovnim razinama. Isti su se razmotrili s obzirom na pitanje obrazovanja nastavnika, ustroj obrazovnog sustava, reformu obrazovanja te profesionalno učenje, a u odnosu na autonomiju nastavnika.

Peta plenarna izlagačica bila je dr. sc. Slavica Čolak, rukovoditeljica odjela Hranjenje i rast u tvrtki Cromaris d.d.. U izlaganju pod nazivom „Odnos i suradnja gospodarskih subjekata i sustava odgoja i obrazovanja“ naglasila je važnost kontinuiranog ulaganja u tehnologiju i osposobljavanje zaposlenika, suradnje s obrazovnim ustanovama u razvoju i provedbi programa osposobljavanja te suradnje sa znanstvenicima u razvoju i analizi tehnoloških rješenja. Polazeći od shvaćanja da ljudski resursi predstavljaju osnovni interes organizacije, razmotrena je uloga stručnih mentora u gospodarstvu u prepoznavanju osobnih i profesionalnih osobina pripravnika, važnost njihove edukacije te izrade planova edukacije za djelatnike.

Nakon plenarnog djela simpozija uslijedile su tri paralelne sesije.

Sesija „Nastavnici“ je započela prijemom učiteljice Ivanke Biskup i učenika 4.a razreda zadarske osnovne škole Šime Budinić u Rektoratu Sveučilišta u Zadru. Rektorica Sveučilišta u Zadru, ujedno i voditeljica projekta „Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora“ prof. dr. sc. Dijana Vican zajedno s prorektorima održala je interaktivnu prezentaciju prilikom koje su učenicima predstavili Sveučilište kao znanstveno-istraživačku i obrazovnu ustanovu, a zatim i odgovarali na brojna pitanja učenika. U pratnji moderatora izv. prof. dr. sc. Rozane Petani, doc. dr. sc. Daliborke Luketić i Šime Barabroše, mag. paed., učenici su imali priliku vidjeti što sve znanstvenici, nastavnici i istraživači rade. Obilazak Arheološke zbirke Odjela za arheologiju praćen je interaktivnom prezentacijom Filipe Jurković Pešić, dipl. arheol. Učenici su imali priliku vidjeti i laboratorij za eksperimentalnu psihologiju Odjela za psihologiju koji im je prezentirala doc. dr. sc. Andrea Tokić.  Zatim je uslijedio susret učenika s pilotima i kadetima Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Rudolf Perešin“, Zemunik. Brigadir Goran Huljev uputio je pozdrave učenicima, predočio im profesiju vojnog pilota i ulogu vojnog nastavnika letenja, nakon čega su vojni piloti i kadeti upoznali učenike s svakodnevicom vojnog pilota i procesom obuke kadeta, zrakoplovima i opremom koju koriste. Za ovu prigodu učenici su izradili makete letjelica, doista vjerne preslike, ali i zanimljive inovacije letjelica što su popratili zajedničkom pjesmom, na ugodno iznenađenje vojnih pilota i svih prisutnih. Praćeni studenticama pedagogije Sveučilišta u Zadru učenici su s učiteljicom imali priliku posjetiti samoposlužni restoran „Barbakan“ (popularnu studentsku menzu) te im je tako zorno prikazan studentski život.

Na sesiji „Pedagozi“ koju su moderirali prof. dr. sc. Igor Radeka, izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić i Nataša Barišić, mag. paed., izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku izlagala je na temu „Kreativnost u kompetencijskom profilu pedagoga„. Kreativnost kao kvaliteta ličnosti se razmotrila iz aspekta njenog istraživanja te poticanja u nastavnom procesu. Predstavljeni su rezultati istraživanja koji ukazuju na čimbenike koji ometaju, odnosno potiču kreativnost pri čemu je poseban naglasak stavljen na važnost osobnog primjera i emocija u nastavi.

Doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u koautorstvu s Mijom Dragun, mag. paed. je izložila temu pod nazivom „Savjetodavni rad pedagoga“. Razmotrena je važnost savjetodavnog rada pedagoga, odnosno pedagoškog savjetovanja i razgovora kao najčešćeg oblika pedagoškog savjetovanja. Rezultati istraživanja ukazuju na razlike u poimanju savjetodavnog rada, potrebu sustavnog (inicijalnog) osposobljavanja pedagoga za savjetodavni rad te potrebu upoznavanja učitelja, roditelja i učenika sa zadaćama i poslovima pedagoga.

Ravnatelj Pomorske škole prof. Marin Perinić u izlaganju „Implementacija novih obrazovnih tehnologija u Pomorskoj školi Zadar“ prikazao je povijesni osvrt na primjenu tehnologije u obrazovanju pomoraca. Unatoč nespornoj važnosti tehnologije u obrazovanju, zaključeno je kako ona kao takva ne može zamijeniti nastavnike koji inspiriraju i potiču učenike.

Antonija Bašić, mag. paed. et soc., mag. oec. s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu izložila je temu pod nazivom „Obrazovni sustav kao temelj razvoja gospodarstva“. Razmotrena je važnost pedagoga u gospodarstvu, odnosno njegova uloga u profesionalnoj orijentaciji učenika, poučavanju mentora iz gospodarstva koji obavljaju neposredan rad s učenicima, prevođenju zahtjeva gospodarstva s obzirom na velik interes tvrtki za sudjelovanje u izradi novih kurikuluma, programa, standarda kvalifikacija, standarda zanimanja i ostalih važnih dokumenata, poticanju poduzetničkih aktivnosti i usmjeravanju na poduzetničko obrazovanje te poticanju inovativnih projekata kroz koje se škola povezuje s gospodarstvom. Jedna od sesija u sklopu znanstveno-stručnog simpozija „Škola danas, škola sutra“ bila je posvećena mentorima u visokom obrazovanju, s posebnim naglaskom na program vršnjačke podrške tzv. ,,student-mentor” program koji se provodi na Sveučilištu u Zadru i partnerskim institucijama.

Moderatorice sesije „Mentori“ bile su izv. prof. dr. sc. Anica Čuka (Odjel za geografiju) koja je istaknula važnost uvrštavanja mentorstva u projektnu aktivnost, izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić (Odjel za pedagogiju) koja se osvrnula na vrijednost programa student-mentor i Tamara Baždarić, mag.paed. (Odjel za pedagogiju) koja je izložila temu pod nazivom ,,Mentorska podrška u funkciji ostvarivanja kvalitete visokoobrazovnih institucija”.

Mentorirane studentice preddiplomske razine studija pedagogije i studentice mentorice diplomske razine studija pedagogije podijelile su svoja mahom pozitivna iskustva sudjelovanja u programu studentskog mentorstva, a svi prisutni složili su se u zaključku kako je efikasno mentorstvo studenata i nastavnika nužnost u dostizanju kvalitete visokog obrazovanja.

Okosnica projekta „Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora“ je postizanje prijedloga za standardizaciju zanimanja i kvalifikacija za nastavnike općih predmeta, strukovne nastavnike, nastavnike - instruktore letenja i pedagoge. Nositelj projekta je Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru, a partneri u projektu Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (Središte za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Rudolf Perešin“), Sveučilište u Zagrebu (PMF), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Filozofski fakultet), Sveučilište u Splitu (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet), Sveučilište u Zagrebu (Filozofski fakultet).