Odjel za pedagogiju

Adresa

Obala kralja Petra Krešimira IV/2

23000 Zadar


Pročelnica Odjela za pedagogiju

izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić

tel: 023/200-513

e-adresa: mkarama@unizd.hr  


Zamjenica Pročelnice Odjela

izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić

tel: 023/200-758

e-adresa: jvdimic@unizd.hr 


ECTS Koordinator

Šime Barbaroša, mag.paed.

tel: 023/200-557

e-adresa:  sbarbaros21@unizd.hr  


Tajnica Odjela

Irena Serdarević

tel: 023/200-743

fax: 023/200-752

e-adresa: iserdar@unizd.hr