Odjel za pedagogiju

Znanstveno institucijski projekti

Znanstveno-institucionalni projekt Sveučilišta u Zadru

(IP-UNIZD-2023-02)

 

Identifikacija ključnih čimbenika za provedbu odgojno-obrazovne inkluzije

IZDOS

 

 

Budući da se inkluzija javlja kao zahtjev suvremenih sustava odgoja i obrazovanja te kao načelo u okviru nacionalnih kurikuluma, ona predstavlja jedan od temeljnih parametara razvoja društva u cijelosti zbog jednog cilja, a to je da se razlike među pojedincima svedu na minimum.

Kao što se iz odabranih opisanih istraživanja (u okviru projektne prijave) može zaključiti da za ostvarenje obrazovne inkluzije učitelji i stručni suradnici nužno moraju posjedovati određene kompetencije. 

Za razumijevanje procesa implementacije i provedbe inkluzije potrebno je simultano zahvatiti individualne i kontekstualne čimbenike.

Nacrt istraživanja kombinira primjenu kvalitativne i kvantitativne metodologije, individualnog i grupnog pristupa. U svrhu odgovora na postavljene istraživačke ciljeve u prvoj se fazi planira kvantitativno istraživanje dok se u drugoj fazi planira kvalitativno istraživanje.

Cilj istraživanja je identificirati ključne individualne i kontekstualne čimbenike za implementaciju i provedbu odgojno-obrazovne inkluzije u sustavu redovnih i specijalnih osnovnih škola. Temeljem rezultata provedenog istraživanja dodatni cilj projekta je izrada strukture Programa cjeloživotnog učenja za učitelje i stručne suradnike u kontekstu podizanja kvalitete rada te provedbe obrazovne inkluzije.

Pri operacionalizaciji cilja pratiti će se slijedeći istraživački zadaci:

1.  Identificirati ključne individualne čimbenike (osobine ličnosti, osobne i profesionalne kompetencije) kod učitelja i stručnih suradnika za implementaciju i provedbu odgojno-obrazovne inkluzije u sustavu redovnih i specijalnih osnovnih škola.

2. Identificirati ključne kontekstualne čimbenike (organizacijske, materijalne, programske i socijalne) kod učitelja i stručnih suradnika za implementaciju i provedbu odgojno-obrazovne inkluzije u sustavu redovnih i specijalnih osnovnih škola.

3. Utvrditi razlike navedenih individualnih čimbenika između učitelja i stručnih suradnika.

4. Utvrditi razlike u procjeni navedenih kontekstualnih čimbenika između učitelja i stručnih suradnika.

5. Utvrditi razlike u navedenim individualnim i u procjeni kontekstualnih čimbenika učitelja i stručnih suradnika u redovnim i specijalnim osnovnim školama.

6. Utvrditi doprinos individualnih i kontekstualnih čimbenika u objašnjenju ostvarenja pokazatelja inkluzije u redovnim i specijalnim osnovnim školama u osječkoj i zadarskoj regiji.

7. Ispitati mogućnosti unaprjeđenja kompetencija učitelja za kvalitetnu provedbu inkluzije u redovnim i specijalnim osnovnim školama.

8. Izrada strukture Programa cjeloživotnog učenja za učitelje i stručne suradnike u kontekstu podizanja kvalitete rada te provedbe obrazovne inkluzije.

 

Voditeljica projekta:

izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22746; https://scholar.google.hr/citations?user=f0DxHQEAAAAJ&hl=hr;

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2608-3882)

Članovi projektnog tima:

izv. prof dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić  (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29522, https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=nFsnwFQAAAAJ)

izv. prof. dr. sc. Tena Velki (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29084 , https://orcid.org/0000-0002-9529-8959 , https://scholar.google.hr/citations?user=rZmeYncAAAAJ&hl=hr )

doc. dr. sc. Ana Marija Iveljić (https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=0_tQXTYAAAAJ; https://orcid.org/0009-0002-6961-5399; https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24133)

doc. dr. sc. Marina Vidaković (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23731, https://scholar.google.hr/citations?user=IH3x3O0AAAAJ&hl=en)

dr. sc. Marijana Miočić (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/1690;    https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=Vcxfc3QAAAAJ)

Sanja Rudan (studentica pedagogije)

Marinela Beretin (studentica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja)