Odjel za pedagogiju

Knjiga sažetaka


Knjigu sažetaka (pdf. format) međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom ''Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu'', održane od 19. do 21. listopada 2017. na Sveučilištu u Zadru možete preuzeti ovdje.

 

Zaključci međunarodne konferencije o odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru


 

Zaključci međunarodne konferencije o odgoju i obrazovanju  na  Sveučilištu u Zadru

 


Inovativnost, kreativnost i poduzetnost već sada žive u okviru našeg odgojno-obrazovnog sustava u značajno većoj mjeri nego je to percepcija šire i stručne javnosti, a iznesene teze i primjeri dobre prakse na konferenciji u Zadru primjer su reforme na djelu, najvažniji je zaključak međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu", održane od 19. do 21. listopada 2017. na Sveučilištu u Zadru.

Ovogodišnja tema okupila je odgojno-obrazovne djelatnike i stručnjake te sve one kojima je pitanje odgoja i obrazovanja pitanje osobnog i profesionalnog izazova i odgovornosti. Tezu s početka teksta iznio je jedan od moderatora na zatvaranju konferencije u Svečanoj dvorani prof. dr. sc. Igor Radeka, koji je kao posebnu vrijednost izdvojio istovremeni prikaz teorijskih i praktičnih rješenja.

"Prikaz teorije i prakse sinergijom je doprinio cjelovitijem proučavanju inovativnosti, kreativnosti i poduzetnosti, koje žive u okviru našeg odgojno-obrazovnog sustava znatno više nego smo to očekivali prije nego smo započeli s radom. Pedagoška znanost ne može bez prakse te je upravo tako razloženo kako ove vrijednosti prepoznati, razvijati i afirmirati", istaknuo je Radeka.

Prof. dr. sc. Dijana Vican i doc. dr. sc. Daliborka Luketić u izlaganju „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u kompetencijskom profilu onih koji poučavaju“ ocijenile su kako pred odgojem i obrazovanjem postoje brojna očekivanja, no dva su stalna – s jedne strane očekuje se da odgoj i obrazovanje pokreće promjene u društvu, a s druge da istodobno mijenja sebe. Inovativnost, kreativnost i poduzetnost sastavnice su kulture odgojno-obrazovne ustanove i kao takva se prepoznaje i odražava kroz cijeli kurikulumski ciklus. Rektorica Vican brojnim je primjerima pokušala odgovoriti na pitanje optimalne mjere - „ni previše ni premalo“ – sadržajnog kurikulumskog opterećenja koje u procesu poučavanja i učenja istinski omogućuje učenikovo vlastito promišljanje, kreativno mišljenje i originalnost te stupanj autonomije odgojno-obrazovne ustanove, s obzirom na to da inovativnost, kreativnost i poduzetnost pretpostavljaju autonomiju učitelja i učenika.

Posebno upozorenje iznio je izv. prof. dr. sc. Toni Bielić u izlaganju "Utjecaj tehnologije na primjenu tradicionalnih znanja i vještina". Dokazano je, naime, kako suvremene tehnologije čovjeka stavljaju u podređen položaj te često smanjuju njegovu kreativnosti i poduzetnost. Zanimljivo je bilo o i izlaganje saborskog zastupnika, ujedno i pročelnika Odjela za filozofiju dr. sc. Marka Vučetića, koji se suprotstavio matrici prema kojoj se studente treba školovati za tržište rada, pri čemu ih se doživljava kao objekte i proizvode društva. On se zalaže za cjelokupno humanističko obrazovanje pojedinaca, neovisno o struci u kojoj bi trebali raditi.

Konferencija se inače sastojala od 14 radnih sekcija, osam izlaganja znanstvenih i stručnih radova, tri primjera dobre prakse i tri radionice, a okupila je brojne znanstvenike i stručnjake iz područja odgoja i obrazovanja na svim razinama – od predškolskih do visokoobrazovnih institucija. Za sudionike je bio organiziran izlet na otok Pag, a radovi će biti naknadno objavljeni u zborniku.

 

HAI – primjer kreativnog poučavanja kroz igru

Inga Seme Stojnović i Tijana Vidović, kao začetnice i inicijatorice Projekta Hrvatskih autentičnih igračaka, predstavile su rezultate svog višegodišnjeg rada na razvoju prvih didaktičkih igračka inspiriranih hrvatskom kulturno baštinom za djecu predškolske dobi. Svaka igračka inspirirana je nekim dijelom kulturne baštine te o tome ta ista igračka priča priču. Pričao HAI igračkama je priča o istodobnoj inovativnosti, kreativnosti i poduzetnosti svih onih koji su omogućili da se tradicionalna hrvatska igračka otme zaboravu, poprimi novo ruho – dobije svoj didaktički smisao. S HAI igračkama djeca će moći sama plesti Pašku čipku igrajući se igračkom Pagus, moći će kreirati narodne nošnje i zaplesati kolo s igračkom Zvutka, zaigrati društvenu igru Čičulin... Sve te igračke svojim suvremenim oblikovanjem i dostupnošću omogućuju da tradicija postaje dio suvremenog – jer domisliti igračku u prošlosti s raspoloživim materijalima, često skromnim i prigodnim, značilo je posjedovati sve ove odlike o kojima govori  konferencija.

27. listopada 2017.

 

Otvorena međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu“

 

Na Sveučilištu u Zadru jutros je otvorena Međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu". Na konferenciji u organizaciji Odjela za pedagogiju s Centrom „Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Međunarodnim izobraževalnim centerom iz Ljubljane izlagat će se o unaprjeđenju odgojno-obrazovne djelatnosti – poučavanja i odgojno-obrazovnog procesa – učenja, predstavljanjem suvremenih strategija, metoda i sredstava poučavanja, korištenja novih tehnologija te razmjene dobre prakse.

Dobrodošlicu i uspješan rad sudionicima poželjela je zamjenica gradonačelnika Jagoda Surać:

- Sveučilište u Zadru je najvažnija obrazovna institucija zadarske regije i nositelj razvojnih politika našeg društva, koje daje snagu cijeloj zajednici. Dobro odrađen odgojno-obrazovni proces u našim vrtićima i školama jedan je od preduvjeta za dobivanje sposobnih stručnjaka i znanstvenika iz različitih područja, poručila je Surać.

Zamjenik župana Šime Mršić rekao je kako je svako društvo kvalitetno onoliko koliko je kvalitetan njegov odgojno-obrazovni sustav:

- Zadatak nam je školovati mlade za tržište rada, a ne za Zavod za zapošljavanje. Otvorenost za inovaciju mora biti potpuna, kao i ulaganje u cjeloživotno učenje, rekao je Mršić.

Maruška Željeznov Seničar s Međunarodnog izobraževalnog centera Ljubljana rekla je kako se ova ustanova rado odazvala na konferenciju koja govori o ovako privlačnim odgojno-obrazovnim temama.

- Mi danas ne znamo čime će se naši studenti baviti u budućnosti. Zato im moramo usaditi kompetitivnost i kreativnost kako bi se mogli suočiti s izazovima koje će im život donijeti. S obzirom na to da ste ovdje uzeli u razmatranje tako važne teme, moj je zaključak da Zadar ima budućnost, poručila je Željeznov Seničar.

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković poručila je sudionicima da kod mladih grade ključne ljudske osobine koje se mogu razvijati kroz odgojno-obrazovni sustav, kako bi bili samosvjesni i kreativni te se uspješno nosili s izazovima tržišta rada.

Prije pozdravnog govora rektorice Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijane Vican nastupio je studentski glazbeni sastav A.K.A. Crescendo, izmamivši ovacije izvedbom pjesama Dite zadarsko, Now let me fly te kombinacijom pjesama Jailhouse rock i Daj obuci levisice.

- Naši studenti okupljeni u AKA Crescendo primjer su onoga čime se ponosimo. Oni su se samoorganizirali, sami proveli audicije i kroz taj proces pokazali kreativnost, poduzetnost, izgradili karaktere i profesionalne osobine koje će im pomoći u kasnijem profesionalnom razvoju, rekla je rektorica Vican, pozdravljajući predstavnike Grada Zadra, Zadarske županije, saborskog zastupnika Marka Vučetića, ujedno i sudionika konferencije, ravnateljicu AZOO i goste iz Slovenije.

- U pripremi konferencije veliku sam podršku imala u svom matičnom Odjelu za pedagogiju, ali i u dr. Toniju Bieliću, koji pokazuje kako tehničke znanosti ne mogu bez društvenih i humanističkih. Htjeli smo praksu povezati sa znanošću, a skoro smo i promijenili naslov konferencije u "Reforma na djelu". Zaista mislim da će nam izlagači pokazati da ova konferencija ide u tom smjeru. Ovdje smo kao tragači za znanstvenom i obrazovnom istinom koje sklapamo u jedan cilj. Neka nam znanje i mudrost budu ciljevi i načela konferencije. Uživajte slušati jedni druge, poručila je zadarska rektorica.

Konferencija će trajati do 21. listopada 2017., a namijenjena je odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, savjetnicima i mentorima. Službeni dio završava sutra u 18 sati iznošenjem zaključaka skupa, a posljednjeg dana, u subotu, predviđen je izlet na Pag.

Fotogalerija

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija na Sveučilištu u Zadru "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu"

 

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija na Sveučilištu u Zadru "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu"


Odjel za pedagogiju s Centrom „Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Mednarodnim izobraževalnim centerom iz Ljubljane organizira Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu".

Konferencija će se održati od 19. do 21. listopada 2017. na Sveučilištu u Zadru, a namijenjena je odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, savjetnicima i mentorima.

Cilj konferencije je unapređenje odgojno-obrazovne djelatnosti – poučavanja i odgojno-obrazovnog procesa – učenja predstavljanjem suvremenih strategija, metoda i sredstava poučavanja, korištenja novih tehnologija, te razmjene dobre prakse predstavljanjem projekata kao konkretnih inovativnih, kreativnih i poduzetnih doprinosa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti iz različitih odgojno-obrazovnih ustanova.

Program znanstveno-stručne konferencije predviđa rad u okviru sljedećih tematskih područja:

  • inovativnost, kreativnost i poduzetnost odgojitelja, učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima
  • inovativnost, kreativnost i poduzetnost djece i učenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima
  • razmjena dobre prakse
  • prikazivanje konkretnih inovacija, kreativnih učinaka i poduzetnih osoba.

Program

 

11. listopada 2017.

 

TREĆA OBAVIJEST

Pozivamo Vas na sudjelovanje na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu" koja će se održati u razdoblju od 19. - 21. listopada 2017. na Sveučilištu u Zadru.
Konferencija je namijenjena odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, studentima studija pedagogije, studentima studija za odgojitelje i učitelje, studentima svih nastavničkih studija, studentima doktorskih studija te roditeljima.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese inovativnost-zadar2017@unizd.hr ili putem telefona na broj ++385/23/200-832

Veselimo se Vašoj prijavi i sudjelovanju!

Srdačan pozdrav!

TREĆA OBAVIJEST


5. listopada 2017.

 

DRUGA OBAVIJEST

Pozivamo Vas na sudjelovanje na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji "Inovativnost,kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu" koja će se održati u razdoblju od 19. do 21. listopada 2017. na Sveučilištu u Zadru.

Konferencija je namijenjena odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, studentima studija pedagogije, studentima studija za odgojitelje i učitelje, studentima svih nastavničkih studija, studentima doktorskih studija te roditeljima.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese:

inovativnost-zadar2017@unizd.hr ili putem telefona na broj: +385/23/200-832.

Veselimo se Vašoj prijavi i sudjelovanju!

DRUGA OBAVIJEST

27. lipnja 2017.

 

PRVA OBAVIJEST

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Inovativnost,kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu"

Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju, Centar Stjepan Matičević, Agencija za odgoj i obrazovanje i Mednarodni izobraževalni center (Ljubljana) organiziraju međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju "Inovativnost,kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu" koja će se održati u razdoblju od 19. do 21. listopada 2017. na Sveučilištu u Zadru.

Konferencija je namijenjena odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, studentima studija pedagogije, studentima studija za odgojitelje i učitelje, studentima svih nastavničkih studija, studentima doktorskih studija te roditeljima.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese:

inovativnost-zadar2017@unizd.hr ili putem telefona na broj: +385/23/200-832.

Veselimo se Vašoj prijavi i sudjelovanju!

Detalji

Prijavnica

25. travnja 2017.