Odjel za pedagogiju

O nama

Pedagogija je sudjelovala u razvoju Filozofskog fakulteta u Zadru od njegovih početaka do kraja i jedna je od konstitutivnih sastavnica Sveučilišta u Zadru. Uz znanstveno-istraživački rad prepoznatljiva je prije svega po stjecanju nastavničkih kompetencija i studiju pedagogije. U tom pogledu prošla je više razvojnih etapa.

Od samog osnutka Pedagoške katedre, uz kontinuirano pedagoško osposobljavanje svih studenata nastavničkih studija, priprema se studij pedagogije koji započinje s akademskom godinom 1961/62. Trogodišnji dvopredmetni studij pedagogije kao II. glavni predmet kombinirao se tada s bilo kojim dvopredmetnim četverogodišnjim studijem Fakulteta kao I. glavnim predmetom. Pedagoška katedra prerasta u Odsjek za pedagogiju akademske godine 1966/67., koji se sastoji od Katedre za opću pedagogiju i Katedre za didaktiku s metodikom. U to je vrijeme Odsjek za pedagogiju među sedam odsjeka koji od 1959/60. godine na Fakultetu nasljeđuju seminare.

S porastom potrebe za pedagozima u neposrednoj praksi, akademske godine 1975/76. uveden je dvogodišnji izvanredni studij za Školske pedagoge na nivou I. glavnog predmeta. Mogućnost upisa III. i IV. godine ovog studija pedagogije imali su diplomanti Više pedagoške škole i Pedagoške akademije, a započinjao je upisom V. semestra. Upisi na izvanredni studij školskih pedagoga trajali su tri akademske godine. U to vrijeme proširuje se studij pedagogije s tri na četiri godine. Akademske godine 1976/77. upisana je i prva generacija studenata pedagogije kao I. glavnog predmeta.

Studij pedagogije postupno se programski profilira. Svi dotadašnji, kao i kasniji programi redovitog studija pedagogije, općeg su tipa. Samo su u akademskoj godini 1979/80. studenti prve generacije četverogodišnjeg studija pedagogije prilikom upisa IV. godine birali između dvaju smjerova: Predškolske pedagogije i Školske pedagogije. Već od slijedeće godine ponovno se uvodi cjeloviti četverogodišnji studij općeg profila.

Bolje kadrovske prilike na Odsjeku za pedagogiju omogućile su ponovnu promjenu nastavnog plana i programa te koncepta studiranja tako da se od akademske godine 1982/83. pedagogija studira kao jednopredmetni četverogodišnji studij općeg usmjerenja. Upisom prve godine jednopredmetnog studija napušta se dvopredmetna pedagogija, pa posljednja generacija dvopredmetnog studija završava četvrtu godinu akademske godine 1984/85.

Akademska godina 1993/94. donosi posljednju prekretnicu u razvoju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru. Vraćanjem dvopredmetnog studija općeg profila istovremeno je posljednji puta izmijenjen nastavni plan i program pedagogije. Budući da je dvopredmetna kombinacija pedagogije s drugim studijima bila dobro prihvaćena u neposrednoj praksi, od akademske 1996/97. sve studijske godine rade po novom dvopredmetnom četverogodišnjem programu koji se slobodno kombinira s bilo kojom dvopredmetnom studijskom grupom.

Nakon što je u kolijevci najstarijeg sveučilišta na području Hrvatske 2002. godine osnovano novo hrvatsko sveučilište, sveučilišni Odjel za pedagogiju zamijenio je dotadašnji fakultetski Odsjek za pedagogiju. Odmah nakon organizacijskog preustroja Odjela, u skladu s reformom utemeljenom na bolonjskom procesu koja se provodila u visokom obrazovanju cjelokupne Hrvatske, započele su velike strukturne promjene studija prema kojima se umjesto četverogodišnjeg dodiplomskog dvopredmetnog studija pedagogije uvodi trogodišnji preddiplomski i dvogodišnji diplomski  dvopredmetni studiji pedagogije.

Odsjek/Odjel za pedagogiju bio je domaćin više znanstvenih i stručnih skupova. Rezultat brojnih i raznovrsnih istraživanja članova Odjela veliki je broj objavljenih knjiga, rasprava i članaka iz različitih pedagogijskih područja. Članovi Odjela sudjeluju u radu velikog broja stručnih povjerenstava matičnog fakulteta i sveučilišta kao i drugih ustanova, uređuju časopise i knjige. Također, sudjeluju u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, aktivni su u velikom broju strukovnih udruga i dr. Plodan rad zadarskih sveučilišnih pedagoga istaknut je čitavim nizom vrijednih nagrada i priznanja.