Odjel za pedagogiju

Svečana promocija prvostupnika Odjela za pedagogiju

Svečana promocija prvostupnika akad. god. 2020./2021. Odjela za pedagogiju održat će se u petak 03. prosinca 2021. god. u 13,00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV./2).

Studenti se mogu do 20. listopada javiti ukoliko se žele promovirati na drugom Odjelu ili se žele promovirati s drugih Odjela (potrebna je suglasnost drugog Odjela).

Popis studenata:

 

Red.br.

Prezime i ime

 1.  

Baraba Ana

 1.  

Bitanga Marina

 1.  

Cukor Magdalena

 1.  

Franceschi Klara

 1.  

Henigman Iva

 1.  

Jurica Ivana

 1.  

Kovačec Klara

 1.  

Lapaš Katarina

 1.  

Lukan Dora

 1.  

Majcen Tamara

 1.  

Mandić Tea

 1.  

Moro Anamarija

 1.  

Mrvoš Sarah

 1.  

Orolić Patricia

 1.  

Ravnjak Tihana

 1.  

Roso Ana

 1.  

Šimić Sandra

 1.  

Vodopija Dino

 1.  

Žunić Jelena