Odjel za pedagogiju

Studijski posjet Sveučilišta u Prištini Hasan Priština

U okviru CEEPUS mreže sa Sveučilišta u Prištini Hasan Priština, Kosovo na Sveučilištu u Zadru od 24. do 28. travnja su boravile dr. sc. Blerta Perolli Shehu i dr. sc. Majlinda Gjelaj. Sastanak s članovima Odjela za pedagogiju održan je 25. travnja 2024., a 26. travnja 2024. tijekom nastave iz kolegija Komparativna pedagogija dr. sc. Majlinda Gjelaj održala je studentima predavanje na temu Prikaz sustava obrazovanja na Kosovu, dok je dr. sc. Blerta Perolli Shehu održala predavanje na temu Rad Sveučilišta u Prištini.