Odjel za pedagogiju

Studijski posjet Sveučilišta Klaipeda

U okviru ERASMUS+ programa od 13. do 17. svibnja 2024. sa Sveučilišta Klaipeda, Litva na Odjelu za pedagogiju boravile su dr. sc. Reda Jacyne i dr. sc. Rasa Brasiauskiene.  Sastanak s članovima Odjela za pedagogiju održan je 13. svibnja 2024., a 15. svibnja 2024. tijekom nastave iz kolegija Inkluzivna pedagogija u praksi održale su predavanje na temu Early Multicultural Education.