Odjel za pedagogiju

Studentska evaluacija

 

O B A V I J E S T

 

studentska evaluacija nastavnog procesa i rada nastavnika Odjela za pedagogiju za ljetni semestar tekuće akademske godine održavat će se

od 20. svibnja do 10. lipnja 2022.

 

     Evaluiraju se slijedeći kolegiji i nastavnici:

 

 

Kolegij

Nastavnik/ca na kolegiju

Studijska godina

Inferencijalna statistika u pedagogijskom istraživanju

doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić

1. god. PDS

Školska pedagogija i kurikulum suvremene škole

doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić

2. god. PDS

Psihologija učenja

mr. sc. Lozena Ivanov

2. god. PDS

Razvojna psihologija

izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

2. i 3. god. PDS

Didaktika nastave

izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić

3. god. PDS

Komparativna pedagogija

prof. dr. sc. Igor Radeka

1. god. DS

 

 

Molimo studente da u što većem broju sudjeluju u evaluaciji.