Odjel za pedagogiju

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija na Sveučilištu u Zadru "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu"

Odjel za pedagogiju s Centrom „Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Mednarodnim izobraževalnim centerom iz Ljubljane organizira Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu".

Konferencija će se održati od 19. do 21. listopada 2017. na Sveučilištu u Zadru, a namijenjena je odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, savjetnicima i mentorima.

Cilj konferencije je unapređenje odgojno-obrazovne djelatnosti – poučavanja i odgojno-obrazovnog procesa – učenja predstavljanjem suvremenih strategija, metoda i sredstava poučavanja, korištenja novih tehnologija, te razmjene dobre prakse predstavljanjem projekata kao konkretnih inovativnih, kreativnih i poduzetnih doprinosa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti iz različitih odgojno-obrazovnih ustanova.

Program znanstveno-stručne konferencije predviđa rad u okviru sljedećih tematskih područja:

  • inovativnost, kreativnost i poduzetnost odgojitelja, učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima
  • inovativnost, kreativnost i poduzetnost djece i učenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima
  • razmjena dobre prakse
  • prikazivanje konkretnih inovacija, kreativnih učinaka i poduzetnih osoba.

Program