Odjel za pedagogiju

Ispitni termini za kolegije Psihologija obrazovanja 1 i 2 - jesenski rok

Jesenski ispitni rok

Ispitni termini za kolegije:

- Psihologija obrazovanja 1: 08. rujna 2017. u 8:30 sati i 25.rujna 2017. u 11:00 sati (N117)

- Psihologija obrazovanja 2: 11. rujna 2017. u 11:00 sati i 26. rujna 2017. u 11:00 sati  (N117)

Dr. sc. Arta Dodaj