Odjel za pedagogiju

Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog studija

ZAVRŠNI ISPIT

Student koji će na drugom studiju polagati završni ispit ili obraniti završni rad u Studentsku referadu za studij pedagogije trebaju dostaviti potvrdu o izvršavanju obveza.
Student kad položi sve ispite na studiju pedagogije treba (osobno ili elektroničkom poštom) zatražiti potvrdu.
Za izdavanje potvrde student ne mora položiti sve ispite na drugom studiju.
Oni studenti koji imaju indeks dužni su dostaviti kopiju indeksa.

 

Student koji neće na drugom studiju polagati završni ispit ili obraniti završni rad obvezan je polagati završni ispit na studiju pedagogije.
Završni ispit na preddiplomskom studiju pedagogije pisat će se u formi eseja, a student se treba uz pomoć ispitne te dopunske znanstvene i stručne literature pripremiti za jednu od odabranih tema.
Način provedbe utvrdit će se naknadno u skladu s epidemiološkim mjerama (pisanje završnog ispita 2 sata ili provođenje na daljinu preko sustava Merlin).
U ljetnom ispitnom roku student može odabrati jednu od predloženih tema:
1. termin - 24. lipnja 2021.
1. Holizam u učenju i poučavanju
2. Modeli obrazovnih menadžmenta i njihova obilježja
3. Kritička teorija i kritička istraživanja odgoja i obrazovanja
4. Navedite i objasnite temeljne funkcije škole
2. termin - 8. srpnja 2021.
1. Individualni stilovi učenja – diferencijacija poučavanja
2. Objasnite ulogu i značaj načela interdisciplinarnosti u kontekstu pedagogijske
znanosti
3. Navedite i objasnite ulogu i značaj odgojno-obrazovne inkluzije u okviru
dokumenata obrazovne politike na međunarodnoj i nacionalnoj razini
4. Koje su temeljne pretpostavke i odlike kvalitetne škole?
Postupak prijave:
Student može prijaviti završni ispit kad položi sve ispite na studiju pedagogije.

Student je dužan u tajništvo dostaviti (elektroničkom poštom ili osobno) obrazac prijave završnog ispita te ukoliko ima indeks kopiju indeksa.
Rokovi prijave završnog ispita:
- za 1. termin (24. lipnja 2021.) do 22. lipnja 2021.
- za 2. termin (8. srpnja 2021.) do 6. srpnja 2021.
Termini završnog ispita u jesenskom ispitnom roku:
- 1. termin 13. rujna 2021.
-2. termin 27. rujna 2021.
Teme za završni ispit u jesenskom ispitnom roku bit će objavljene u mjesecu srpnju.

Obrazac prijave teme za zavrsni ispit