Odjel za pedagogiju

Virtualni Erasmus+ INFO DAN (MS Teams)

Dragi studenti i studentice,

Ured za međunarodnu suradnju organizira Erasmus+ info dan povodom otvaranja Erasmus+ natječaja u svrhu studentske razmjene. Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Erasmus+ info dan smo odlučili organizirati preko MS teams-a i to u tri termina;

  1. Srijeda, 24. veljače od 10,00 – 11,00 sati,
  2. Petak, 26. veljače od 13,00 – 14,00 sati,
  3. Ponedjeljak, 1. ožujka od 14,00 – 15,00 sati.

Studenti su slobodni odabrati termin koji im najviše odgovara te prisustvovati jednom ili više puta.

Poveznica za pristup MS teams Erasmus+ INFO dani 2021 je https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4aaebfc1531f45c2b2815df27611ba5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=43c41415-a892-4647-b85b-653124d48d0e&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1.

Natječaj za Erasmus+ mobilnost koju je moguće ostvariti tijekom zimskog semestra ili cijele akademske godine 21./22. smo objavili 15. veljače i bit će otvoren do 24. ožujka, a dostupan je na poveznici https://www.unizd.hr/suradnja/obavijesti-i-natjecaji

Rafaela Segarić

Ured za međunarodnu suradnju