Odjel za pedagogiju

Obavijest o održavanju ispita za jesenski ispitni rok kolegija Andragogija, Andragogija 1, Andragogija 2, Istraživanja u obrazovanju odraslih, Domska pedagogija

Studenti koji planiraju izlazak na ispit u jesenskom ispitnom roku iz kolegija Andragogija, Andragogija 1, Andragogija 2, Istraživanja u obrazovanju odraslih i/ili Domska pedagogija dužni su se javiti suradnici na kolegijima, Jeleni Vlahović, pred., elektroničkom poštom na adresu jvlahovi@unizd.hr.

Ispitni termini oglašeni su na poveznici:

https://pedagogija.unizd.hr/Portals/10/doc/ispitni%20termini%202019%202020/ISPITNI%20TERMINI%20AK%20GOD%202019_2020_azurirano.pdf