Odjel za pedagogiju

Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog studija - ZAVRŠNI ISPIT

**Student/ica koji će na drugoj studijskoj grupi u kombinaciji s pedagogijom položiti završni ispit ili obraniti završni rad nije obvezan/a polagati završni ispit na studiju pedagogije.

 

 

Završni ispit na preddiplomskom studiju pedagogije pisat će se u formi eseja.

Studenti koje se odluče polagati završni ispit mogu odabrati jednu od predloženih tema:

  1. Obilježja efikasnog vođenja nastavnog procesa i upravljanje grupom.

 

  1. Akcijska istraživanja u odgoju i obrazovanju: znanstveni pristupu u funkciji promjene odgojno-obrazovne prakse

 

  1. Evolucija razumijevanja procesa učenja: teorijske perspektive i pedagoške implikacije

 

Pisanje završnog ispita traje dva sata, a studenti se trebaju uz pomoć ispitne te dopunske znanstvene i stručne literature pripremiti za jednu od odabranih tema.

 

Ispitu je moguće pristupiti tek nakon položenih svih ispita.

Radi provjere prava izlaska na ispit studenti se trebaju javiti u tajništvo najkasnije tri dana prije ispitnog roka te nakon obavijesti tajnice je potrebno prijaviti ispit u sustavu ISVU.

Način provedbe pisanja završnog ispita odredit će se naknadno.

 

Termini završnog ispita u jesenskom ispitnom roku su:

- 14. rujna 2020.

- 28. rujna 2020.

 

 

 

Zadar, 14. srpnja 2020.

Theme picker