Odjel za pedagogiju

Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog studija - završni ispit

Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog studija

 

**Student/ica koji će na drugoj studijskoj grupi u kombinaciji s pedagogijom položiti završni ispit ili obraniti završni rad nije obvezan/a polagati završni ispit na studiju pedagogije.

 

 

Završni ispit na preddiplomskom studiju pedagogije pisat će se u formi eseja.

Studenti koje se odluče polagati završni ispit mogu odabrati jednu od predloženih tema:

  1. Socijalni konstruktivizam i suradnički oblici učenja
  2. Suvremeni kurikulum ranog odgoja i obrazovanja i orijentacija prema različitim teorijama učenja
  3. Prednosti i nedostaci primjene kombinacije istraživačkih pristupa u pedagogijskim istraživanima

Studenti se trebaju uz pomoć ispitne te dopunske znanstvene i stručne literature pripremiti za jednu od odabranih tema.

 

Ispitu je moguće pristupiti tek nakon položenih svih ispita.

Radi provjere prava izlaska na ispit studenti se trebaju javiti u tajništvo najkasnije dva dana prije ispitnog roka.

Pisanje završnog ispita provodit će se na daljinu preko sustava Merlin na način da će studenti svoje radove poslati u periodu od 10 do 12 sati.

 

Termini ispita u ljetnom ispitnom roku su:

- 26. lipnja 2020.

- 10. srpnja 2020.

 

Termini ispita u jesenskom ispitnom roku će se odrediti naknadno.

 

 

Zadar, 10. lipnja 2020.

Theme picker