Odjel za pedagogiju

Sudjelovanje na konferenciji: The Engaged University

Asistentica Bernarda Tokić sudjelovala je na konferenciji“The engaged university. Linking the global and the local“ u Bledu (Slovenija) od 16.-18. listopada 2019. godine (https://acaevents.events.idloom.com/the-engaged-university-linking-the-global-and-the-local). Tematski fokus konferencije bio je postavljen na pitanje internacionalizacije ustanova visokog obrazovanja, poglavito o djelovanju i aktivnosti visokih učilišta koje mogu imati utjecaj na lokalnu i regionalnu zajednicu unutar kojih djeluju. Prikazane su smjernice novih promišljanja o aktivnijoj ulozi sveučilišta, ne samo u okviru nastave i poučavanja, koliko sveukupnoj uključenosti raznih aktera: civilnih udruga, nevladinih organizacija, angažmanu samih studenata u okviru društveno-korisnog učenja i dr. Putem plenarnih predavanja i aktivnih radionica potaknule su se konstruktivne rasprave u sljedećim područjima: društvena odgovornost, društvena angažiranost i aktivno građanstvo, inovacije i prijenos znanja, različitost i inkluzija, etika i vrijednosti. Sudjelovanje na konferenciji organizirano je od strane Agencije za mobilnost i programe EU (http://www.mobilnost.hr/)

 

Theme picker