Odjel za pedagogiju

Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za pedagogiju uspješnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za pedagogiju uspješnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Otvoren je Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za pedagogiju uspješnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Nagrada se dodjeljuje u kategorijama i prema kriterijima predviđenim Pravilnikom o dodjeli nagrada uspješnim studentima Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.

Prijave se mogu predati do 8. studenog 2019. godine.

 

Obrazac za prijavu 

Natječaj

 

Theme picker