Odjel za pedagogiju

Posjet izv. prof. dr. sc. Tadeja Vidmara i prof. dr. sc. Janka Muršaka Odjelu za pedagogiju

Posjet izv.  prof. dr. sc. Tadeja Vidmara i prof. dr. sc. Janka Muršaka Odjelu za pedagogiju

U okviru bilateralne suradnje na znanstveno-istraživačkom projektu "Suradnja predstavnika kulturne pedagogije i (dis)kontinuitet poslijeratnoga razvoja", hrvatski voditelj projekta prof. dr. sc. Igor Radeka i suradnice: doc. dr. sc. Ana Marija Rogić, doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić te Jelena Vlahović, prof. bili su domaćini posjete slovenskog voditelja projekta, izv. prof. dr. sc. Tadeja Vidmara i prof. dr. sc. Janka Muršaka s Odsjeka za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Suradnja istraživačkog tima je bila usmjerena prema dva cilja: utvrđivanje oblika suradnje i međusobnog utjecaja predstavnika duhovnoznanstvene, tj. kulturne pedagogije u razdoblju nakon drugog svjetskog rata te definiranje kriterija za identifikaciju (dis)kontinuiteta ideja, koncepata i tradicije duhovnoznanstvene, tj. kulturne pedagogije nakon drugog svjetskog rata.

Theme picker