Odjel za pedagogiju

Istraživanje u sklopu Eramus+ projekta MEHR - Modernizacija, obrazovanje i ljudska prava

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci u sklopu Erasmus + projekta MEHR provode istraživanje o uključenosti ishoda učenja o ljudskim pravima, dječjim pravima i dječjoj participaciji te djetetu kao aktivnom građaninu u studijskim programima. Molimo studente da po vlastitom izboru sudjeluju u anketi koja se nalazi na slijedećem linku:

https://www.azvo.hr/hr/ERASMUS-MEHR