Odjel za pedagogiju

Posjet studenata Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru

Dana 4. svibnja  2017. godine, u sklopu terenske nastave kolegija Andragogija 2. na diplomskom studiju pedagogije studenti su posjetili Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru povodom uvođenja nautičkog i brodostrojarskog Transas simulatora u nastavu za studente nautike i brodostrojarstva te u tečajeve za odrasle polaznike - pomorce.

Kako je cilj kolegija Andragogija 2., među ostalim, osposobiti studente za kritičko promišljanje obrazovne prakse u području obrazovanja odraslih te osmišljavanje poboljšanja i unaprjeđivanja obrazovanja odraslih, studenti u sklopu terenske nastave posjećuju relevantne ustanove koje provode formalno, neformalno i informalno obrazovanje odraslih u gradu Zadru. Na taj način studenti se upoznaju s andragoškom odgojno obrazovnom praksom, pripremom, izvođenjem i vrednovanjem obrazovnih aktivnosti, važnosti paradigme cjeloživotnog učenja kako u teoriji tako i u praksi te kritički vrednuju andragošku praksu, vidove i metode obrazovanja odraslih.

Nastavu su izvodili: asistent Ivan Toman, dipl.ing. i Jelena Vlahović, pred. a nastavne teme su bile: standardizacija u obrazovanju pomoraca (zahtjevi hrvatskih i međunarodnih institucija i konvencija npr. STCW i sl.), utjecaj razvoja tehnologije na cjeloživotno učenje pomoraca, kvaliteta usklađenosti obrazovanja i zahtjeva tržišta rada u pomorstvu, specifičnosti i razlike u obrazovanju mladih i odraslih (uloga prethodnog iskustva, mentalne kondicije, motivacije…) te korištenje suvremenih nastavnih metoda i pomagala te primjena Transas simulatora u nastavi.

Nastava se temeljila na dvosmjernoj komunikaciji i interakciji. Studenti su bili izrazito motivirani i radili s entuzijazmom. Nastava je bila dinamična, a rasprava produktivna.

Ovim putem zahvaljujemo Pročelniku Pomorskog odjela prof.dr.sc. Toniju Bieliću, capt. na suradnji.

 Fotogaleriju možete pogledati ovdje.

 

Theme picker