Odjel za pedagogiju

Održan znanstveno-stručni skup „Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske“ i objavljeno e-izdanje Knjige sažetaka skupa

Održan znanstveno-stručni skup „Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske“ i objavljeno e-izdanje Knjige sažetaka skupa

U četvrtak, 12. svibnja 2016., u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat) s početkom u 14:00 sati otvoren je znanstveno-stručni skup „Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske“. Skup se održao u organizaciji Odjela za pedagogiju  Sveučilišta u Zadru i Dječjeg vrtića Radost Zadar, uz pokroviteljstvo Agencije za odgoj i obrazovanje i Grada Zadra.
Pozdravne govore u ime svojih ustanova uputili su načelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra Joso Nekić, prof., i ravnateljica Agencije za odgoj i razvoj Jadranka Žarković-Pečenković, prof. U ime Sveučilišta u Zadru prisutne je pozdravila i skup otvorila rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican.

Na otvaranju skupa je istaknuto da je Dječji vrtić Radost Zadar ustanova je koju je osnovao Grad Zadar 1972. godine za rani i predškolski odgoj djece prije polaska u školu, istaknuta po kvaliteti rada, a Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru s dugogodišnjom obrazovnom tradicijom. Nastavnici nekadašnjeg Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru i njegova slijednika današnjeg Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru tekuće akademske godine 2015./2016. obrazuju u kontinuitetu 59. generaciju studenata svih nastavničkih studija i 55. generaciju studenata pedagogije, a sljedeće akademske godine obilježit će 50 godina rada Odsjeka, odnosno Odjela. Odjel organizira i vodi studij pedagogije na sve tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj doktorskoj, a u okviru Sveučilišnog Centra Stjepan Matičević – čija je misija inicijalno, trajno profesionalno i cjeloživotno obrazovanje nastavnika i svih ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika – Odjelni profesori i suradnici daju značajan doprinos kako simultanom tako i sukcesivnom modelu obrazovanja svih profila nastavnika.

Skup je realiziran po unaprijed utvrđenom programu (kojeg možete preuzeti ovdje), a trajao je do petka 13. svibnja 2016. godine u 19:00 sati. Na skupu je izložen 81 pozitivno recenzirani rad koje je pripremilo 148 autora. Od toga su 3 pozivna plenarna predavanja, koje su održali izv. prof. dr. sc. Vladimir Lay, prof. dr. sc. Vjeran Katunarić i dr. sc. Diana Nenadić-Bilan, te 60 priopćenja, 15 postera i  3 radionice održane u 10 sekcija. Prije početka rada skupa objavljena je elektronička Knjiga sažetaka (koju možete preuzeti ovdje), a do kraja 2016. godine objavit će se i zbornik svih recenziranih radova izlaganih na skupu.
Sudionici skupa su zaključili da je od presudnog značaja uspostava kvalitetnog pristupa održivom razvoju u sustavu odgoja i obrazovanja, koji pretpostavlja strukturne promjene u tom pogledu kao i dodatan angažman svih dionika sustava. Održivi razvoj treba promovirati kroz formalno, neformalno i informalno učenje, pri čemu su posebno značajni nastavnici koji trebaju razvijati vlastite kompetencije u tom pogledu i uključivati teme održivog razvoja u proces poučavanja i učenja.

Fotogaleriju s plenarnog dijela skupa možete vidjeti ovdje.