Odjel za pedagogiju

Redovi predavanja za akad. god. 2015./2016.

Objavljeni su redovi predavanja za preddiplomski i diplomski studij pedagogije za akademsku godinu 2015./2016.

Redovi predavanja se mogu preuzeti na poveznicama unutar modula ''Studijski program''.

Theme picker