Odjel za pedagogiju


 

izv. prof. dr. sc. Rozana Petani

 
Rođena je u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zatim je upisala studij za učitelja razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Zadru i diplomirala 1990. godine. Jednopredmetni studij pedagogije diplomirala je 1994. godine. Za vrijeme studija dobila je Rektorsku nagradu za akademsku 1993./1994. godinu kao najbolja studentica Filozofskog fakulteta u Zadru.
Od 2003. do 2007. godine sudjelovala je u edukaciji iz Gestalt psihoterapije pri Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta te diplomirala 2008. godine i stekla zvanje diplomiranog gestalt psihoterapeuta. Stupanj magistra znanosti iz područja pedagogije stekla je 2005. godine obranom rada na temu „Povezanost samoprocjene roditeljske kompetentnosti i stavova prema odgojnim postupcima“. Stupanj doktora znanosti iz područja obiteljske pedagogije stekla je 2010. godine obranom rada pod nazivom „Dimenzije roditeljskog ponašanja i stavovi adolescenata prema obiteljskom životu“.
Radila je u dječjem vrtiću i osnovnim školama te u Gradskoj knjižnici u Zadru. Od 1999. godine zaposlena je na Odjelu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, danas Sveučilišta u Zadru. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Obiteljska pedagogija, Suradnja obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, Pedagoško savjetovanje, Predškolska pedagogija i Pedagoški menadžment. Aktivno sudjeluje na svim programima koje izvodi Odjel za pedagogiju: na preddiplomskom i diplomskom dvopredmetnom studiju pedagogije, na doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ te na programu za stjecanje nastavničkih kompetencija – model B. Zamjenica je pročelnika Odjela za pedagogiju od akad. god. 2013./2014. te članica Senata Sveučilišta u Zadru od akad. god. 2015./2016.
Bila je suradnica na više znanstveno-istraživačkih projekata, članica je više stručnih povjerenstava za obrane diplomskih radova, članica je većeg broja stručnih povjerenstava za izbore u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja na više sveučilišta, recenzentica je različitih objavljenih monografija i članaka publiciranih u mnogobrojnim časopisima i zbornicima radova.
Također, od samog početka djelovanja uključena je u rad Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru, gdje radi kao savjetnik i psihoterapeut te sudjeluje u projektima čiji je nositelj Studentsko savjetovalište.
Bila je sudionik čitavog niza domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova
 

Vrijeme konzultacija: četvrtkom od 13,00 do 14,00 sati te prije i poslije nastave

Kontakt:

tel. ++ 385 (0)23 200 758

e-adresa: rpetani@unizd.hr