Odjel za pedagogiju


Nataša Barišić, mag. paed.


Rođena je 04.06.1990. godine u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu – opću gimnaziju Jurja Barakovića. Akademske godine 2009./2010. upisuje studiji pedagogije i geografije na Sveučilištu u Zadru gdje je diplomirala i stekla znanstveni stupanj magistra pedagogije i magistra educa. geografije. Tijekom studiranja radila je kao organizator i realizator dječjih evenata za mnoge medijske i izdavačke kuće. 2016. i 2017. godine stručno osposobljavanje za rad odradila je u osnovnoj školi Bartula Kašića kao stručni suradnik pedagog. Nakon položenog stručnog ispita radi kao stručna i nestručna zamjena u osnovnim školama u Zadru i Zadarskoj županiji. U veljači 2018. godine zapošljava se u Gradskoj upravi kao pomoćnica voditeljice projekta Škola PUN-a mogućnosti 4. U svibnju iste godine zaposlena je kao asistent na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.
 

Vrijeme konzultacija: četvrtkom od 14.00-16.00

Kontakt:

+385 (0)23 200-557
e-adresa: nbarisic@unizd.hr