Odjel za pedagogijudoc. dr. sc. Ana Marija Iveljić

Rođena je 1983. g. u Švicarskoj, gdje pohađa osnovnu školu od 3. do 7. razreda. Prva dva i osmi razred završila je u Zadru. 1996. g. trajno se vraća u Hrvatsku i nastavlja školovanje u Jezičnoj gimnaziji Vladimira Nazora. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 2001. g. upisuje studij njemačkog jezika i književnosti i pedagogije. Diplomirala je 2006. g. na Odjelu za njemački jezik i književnost iz područja sociolingvistike.

Od siječnja do rujna 2007. g. u radnom je odnosu na određeno vrijeme u Osnovnoj školi Poličnik kao nastavnica njemačkog jezika. Od 1. listopada 2007. g. zaposlena je na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za pedagogiju kao znanstveni novak na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Igora Radeke Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika.

U listopadu 2008. g. upisuje doktorski studij na Institutu za odgojne znanosti i istraživanja obrazovanja Alpe Jadran Sveučilištu u Klagenfurtu, koji je apsolvirala obranom doktorske disertacije pod nazivom „Formales, non-formales und informelles Lernen in lebenslanger Lehrerbildung“ (Formalno, neformalno i informalno učenje u cjeloživotnom obrazovanju nastavnika) u rujnu 2013. g. Iste godine raspoređena je na suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, a od veljače 2014. g. na radno mjesto višeg asistenta. U studenom 2017. g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.

Voditeljica je seminarske nastave kolegija Opća povijest pedagogije (od ak. god. 2009./2010.), Nacionalna povijest pedagogije (od ak. god. 2007./2008.), Povijest pedagogijskih teorija (u ak. god. 2007./2008., 2008./2009., 2010./2011., 2012./2013. i od 2015./2016.), Komparativna pedagogija (u ak. god. 2017./2018.) te izbornih kolegija Umijeća nastavnika (u ak. god. 2010./2011.) i Cjeloživotno obrazovanje (u ak. god. 2016./2017. i 2017./2018.). U sklopu Programa za stjecanje kompetencija nastavnika kojeg organizira Centar Stjepan Matičević pri Sveučilištu u Zadru realizira seminarsku nastavu iz kolegija Didaktika (od ak. god. 2009./2010. do 2017./2018.) i Umijeća nastavnika (u ak. god. 2009./2010. i 2013./2014.) te seminarsku nastavu u okviru programa poslijediplomskog specijalističkog studija “Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ (od ak. god. 2016./2017.). Nositeljicom kolegija postaje od ak. god. 2018./2019. za obvezni kolegij Komparativna pedagogija te izborne kolegije Cjeloživotno obrazovanje i Trajni profesionalni razvoj nastavnika. U ak. god. 2019./2020. sudjelovala je u realizaciji nastave u okviru „Programa za stjecanje kompetencija nastavnika u specijalizaciji za nastavnike letenja“ u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane "Rudolf Perešin" u vojarni Zemunik.

U ak. god. 2013./2014. imenovana je odjelnom ECTS koordinatoricom. U istom razdoblju postaje članica Povjerenstva za kvalitetu Odjela za pedagogiju, od ak. god. 2015./2016. do 2017./2018. predsjednica istog, potom rad u Povjerenstvu ponovno nastavlja kao njegova članica. Od 2015. g. članica je radne skupine sektora Uključiv rast u svrhu izrade Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. g. i imenovana je članicom Stručnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija - stručnog suradnika pedagoga.

Kao suradnica sudjelovala je u realizaciji brojnih aktivnosti u okviru sljedećih projekata:

  • Motivation and Interest in Higher Education – An Intercultural Approach u okviru znanstvenotehničke suradnje Hrvatske i Austrije od 2007. do 2009. g.
  • Ravnatelj: Profesija i kvalifikacija, a ne funkcija, od 2015. do 2016. g.
  • „ZadarZaDar“ Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, od 2017. do 2018. g.
  • Sudjelovanje predstavnika kulturne pedagogije i (dis)kontinuitet poslijeratnog razvoja, bilateralnohrvatsko-slovenski znanstveno-istraživački projekt, od 2018. do 2019. g.
  • Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora, od 2019. g. (u tijeku).

Članica je uredništva znanstvenog časopisa Acta Iadertina te Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD). Bila je i članica organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu“ održane u listopadu 2017. g. na Sveučilište u Zadru. Recenzirala je više radova u nekoliko časopisa i zbornika. Redovito sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima, usavršavanjima i raznim događanjima u svrhu popularizacije pedagogije.

Vrijeme konzultacija: ponedjeljkom od 10 do 12 sati te poslije nastave


Kontakt:

    tel. ++385 (0)23 200 559

    e-adresa:amrogic@unizd.hr