Odjel za pedagogiju

Obavijest o početku nastave - za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija

SVEUČILIŠTE U ZADRU

KLASA: 602-04/16-03/400

URBROJ: 2198-1-79-05/16-01

Zadar, 11. listopada 2016.

 

OBAVIJEST  O  POČETKU  NASTAVE

za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

 

Upisi u prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija završavaju u ponedjeljak, 17. 10. 2016. godine (osim studenata koji se upisuju na temelju prozivke).

Sukladno kalendaru nastavnih aktivnosti u akad. god. 2016./2017., nastava na prvoj godini jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru počinje u ponedjeljak, 17. 10. 2016. godine.

 

Prorektorica

izv.prof.dr.sc. Nedjeljka Balić-Nižić, v.r.